OVĚŘENÍ ČMI Váha    splňuje    podmínky    stanoveného    měřidla    dle Zákona   o   metrologii   č.   137/2002Sb.   a   souvisejících platných    prováděcích    vyhlášek.    Váhu    je    možno ověřit      Českým      metrologickým      institutem      pro obchodní   účely.   Periodická   lhůta   ověřování   je   dva roky.
Zajištění „Ověření vah pro obchodní účely“  v roce 2018 Nabízíme   Vám   zajištění   ověření   (cejchování)   všech   typů   a   značek      silničních   mostových   a   kolejových   vah   po celé ČR. Váhu   Vám   zkontrolujeme,   seřídíme   dle   normy   ČSN   EN   45501+AC   a   za      přijatelnou   cenu   zajistíme   ověření   dle platné vyhlášky na další 2 roky.  Platnost do konce roku 2018. Do 24 hodin zdarma vypracujeme cenovou nabídku na seřízení a ověření vaší mostové váhy. O cenovou nabídku si můžete napsat na E-mail drasarova@vahypro.cz     nebo zavolat na číslo +420 775 151 518 Nechte se mile překvapit profesionálními službami  naší firmy.   Proč si  právě vybrat  VAHY PRO ,s.r.o.? 1. Vlastníme etalonové závaží  pro  zkoušení a seřizování vah o velké váživosti. 2. Máme TEAM  zkušených techniků. 3. Garantujeme předem domluvenou cenu. 4. Platíte vždy až po ověření váhy 5.   Postaráme   se   o   kvalitní   servis   v   dalších   letech   a   zajistíme   náhradní   díly   nebo,   nabídneme   jiné   technické řešení tak aby váha vždy  vyhověla  normě ČSN EN 45501+AC
KALIBRACE Dle   Zákona   o   metrologii   č.   137/2002Sb.   je   váha pracovní    meřidlo    a    podléhá    kalibraci.    Kalibrační lhůtu (periodu) si určuje uživatel váhy sám.
O cenovou nabídku si můžete napsat na E-mail drasarova@vahypro.cz   nebo zavolat na číslo +420 775 151 518
Jsme   majiteli   tárovací   soupravy   pro   kalibraci,   úřední   ověřování   kolejových   vah    a   pro   statické   zkoušky   zatížení mostů   pro   kolejová   vozidla   a   dalších   zařízení   určených   k   vážení   a   testování   kolejových   vozidel.   Jedná   se   o   tárovací soupravu o zatížení 107t zakoupenou od firmy Seva Plzeň. Souprava   se   skládá   ze   dvou   vozů   o   hmostnosti   72t   a   35   t.   Tárovací   vozy   jsou   ověřeny   Českým   metrologickým institutem.
Upozornění uživatelům vah, kteří mají propojené váhy s PC nebo tiskárnou: Váhy  zn. GRAVEX  řady GX2AL / GX2SS / GX22AL a GX22SS jsou  alibi pamětí již vybavené a stačí je aktivovat  v nastavení indikátoru. Váhy zn. GRAVEX řady GX 1 a GX 18 alibi paměť nemají a je nutné je od roku 2018 resp. 2019  nahradit indikátory  s alibi pamětí řady GX1000! Aktivaci nebo výměnu indikátoru si můžete objednávat na  emailu drasarova@vahypro.cz nebo na vahypro@vahypro.cz případně na telefonu +420 775 151 524. ALIBI PAMĚŤ / ALIBI MEMORY / WM APPROVEED DATA ARCHIV VERIFICATION Na základě stanoviska ČMI č.1/2016 (zde ke stažení v PDF - zde  si Vám dovolujeme  nabídnout úpravy vašich vah a vážících systémů tak aby byly v souladu s normou ČSN EN 45501:2015  a vyhověli tak požadavkům normy na uchovávání navážených dat v indikátoru váhy, které jsou dále propojeny s PC nebo s tiskárnou. Toto nařízení se nevztahuje na externí displeje váhy.
Nová pravidla pro uchovávání navážených dat. Tato pravidla se vztahují na propojení váhy s počítačem.
VAHY PRO,s.r.o. Vám nabízí celou řadu řešení ,které zahrnují následující možnosti: -úpravu   nastavení   stávajícího   indikártoru   váhy-aktivace   memory   alibi   paměti   v   nastaveníindikátoru   -řada   typů jednotek  alibi paměť má! -doplnění indikátoru váhy o alibi paměť+aktivace -výměnu indikátoru za nový indikátor s 1.000 000 pamětí navážených dat -úpravu stávajícího SW ve spolupráci s Vaším dodavatelem IT tak aby vyhověl normě EN 45501:2015
O cenovou nabídku si můžete napsat na E-mail drasarova@vahypro.cz   nebo zavolat na číslo +420 775 151 518
Cardinal 210
Disomat 210
Grave GX18
Technické   řešení   máme   pro   většinu   indikátorů   a   vah   na   trhu   v   ČR.   Pomůžeme   Vám   zejména   s   těmito značkami indikátorů a vah: CARDINAL (USA) Indikátory   CARDINAL   typ   758,180,205,210   je   nutné   nahradit   indikátorem   s   alibi   pamětí   CARDINAL   225   nebo je zaměnit za zcela nové! VAHY PRO,s.r.o. má pro Vás speciální cenu! SCHENK (SRN) Váhy    SCHENCK        s    indikátorem    DISOMAT    B        a    staršími    modely    je    nutné    nahradit    novým    indikátorem SCHENCK OPUS s alibi pamětí -VAHY PRO,s.r.o. má pro  Vás speciální cenu! Váhy   SCHENCK      s   novým   indikátorem      typ   OPUS   je   nutné   rozšířit   o   alibi   paměť-VAHY   PRO,s.r.o   má   pro   Vás     speciální cenu! SYSTEC (SRN) VISHAY (USA) AND INSTRUMENTS (Jap) DINI ARGEO (I/USA) HBM (SRN) CAS (KOR) ANALOGIC (USA) SOENHLE(SRN) a mnohé další…..
Kalibrace a ověření VAHY PRO s.r.o.
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01   tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz  
VAHY PRO
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO