Typ váhy: Silniční mostová váha   Provedení mostu: Ocelová konstrukce:  Váživost  30t/40t/50t/60t Dílek: 20 kg (10 kg) dvourozsahová stupnice Snímače: GRAVEX    LTS  hermeticky uzavřené voděodolné IP68 Třída přesnosti: III dle OIML a ČSN 45501, obchodní vážení Č.typ.schválení: EU + ES schválení
Gravex kit modernizace modernizace         je         program         na         revitalizaci         silničních        mechanických         vah.         Tento         systém   využívá         stávající        odvažovací         most         mechanické         váhy,            do         kterého je  zabudována   nejmodernější vážící    elektronika .
GRAVEX                  KIT         modernizace:       je         program         na         revitalizaci         silničních         mechanických         vah.        Tento         systém   využívá         stávající         odvažovací         most         mechanické         váhy,            do         kterého         je        zabudována            nejmodernější    vážící                elektronika    .                Stávající                převodové                ústrojí                je              demontováno            a            sešrotováno.            Do            stávajících   základů         váhy         jsou         zabudovány         desky         pro        tenzometrické         snímače         sil         a         na         stávající         konstrukci         se   nainstalují         desky         pro         uchycení        supportů         tenzometrů.         Tyto         úpravy         trvají         dle         stavu         váhy         cca         4–10         dnů   včetně            betonáže.           Po            montáži            tenzometrických            snímačů            sil            a            propojení            ve                        slučovacím            boxu            je měřícím   kabelem   signál   snímačů   sil   veden   do   digitální      vyhodnocovací   jednotky   .   Snímače         sil           jsou         vyrobeny         z         antikorozní         ocele,         jsou         hermeticky         uzavřené         a         nevyžadují         žádnou údržbu   .               Výsledky               vážení               se               mohou               automaticky               z               vyhodnocovací               jednotky              exportovat               do   nadstavbového         PC         a         s         pomocí         vážního         programu         SW-PROwin         je         možno        ovládat         váhu         a         přehledně   evidovat            naměřená            data            (skladové            hospodářství,            evidence           vozidel    dodavatelů    a    odběratelů, kompletní vážní lístky… atd.).
Modernizace    –   použití   u   všech   typů   stávajících mechanických     silničních     vah                    (NAGEMA, TRANSPORTA,    METRIPOND,    BALANTA    a    další typy)   –   získání   nejnovější   vážící   technologie   a zvýšení       přesnosti       vážení       –       prodloužení životnosti   váhy   až   o   20   let   –   přesnost   vážení   obchodní    přesnost    dle    OIML    a    ČSN    EN    45                  501+AC     –     nízké     pořizovací     náklady     oproti novým   vahám   o   cca   50   %   –   rychlá   montáž   nízké     provozní     náklady     a     odolnost     proti okolním   povětrnostním            vlivům   –   propojení váhy s PC a tiskárnou  

Moderní silniční váhy

Moderní silniční mostové váhy používají k zvážení analogové či digitální snímače sil 4 až 8 kusů (Třídy přesnosti: III dle OIML a ČSN 45501, pro obchodní vážení), které se liší technologií zpracování signálu. Snímače jsou uloženy pod vážním moste a jsou propojeny ve slučovacím boxu. Z tohoto boxu jde dále signál do vyhodnocovací jednotky, jenž  signál zpracovává . .
Volitelné položky -  PC + tiskárna + radiový přenos dat El.    závora + semafory Zálohový napájecí    zdroj UPS Dorozumívací zařízení mezi    řidičem a obsluhou – intercom Začlenění váhy do    technologických systémů např.:    logistické systémy, řízení plnící stanice    apod. Možnost dodávky zařízení v    provedení do výbušného prostředí (SNV 2)
GRAVEX   KIT - silo a zásobníky Možnost     vážení     zásobníků     a     sil          s možností dávkování. Sada    obsahuje:     Snímače    sil,    sadu    pro uchycení    zásobníku    a        vyhodnocovací jednotku.
   KIT   A   Váha   s   jedním   mostem   do   30   t: – sada 4 ks tenzometrů včetně    supportů – 1 ks propojovací box pro 4 snímače – digitální vyhodnocovací jednotka   KIT B Váha s dvěma mosty do 60 t: – sada 8 ks tenzometrů včetně supportů – 1 ks propojovací box pro 8 snímačů – digitální vyhodnocovací jednotka
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01   tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz  
VAHY PRO
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO