Možnosti provedení

Nájezdové provedení

váha je nad úrovní vozovky a dodává se pouze s betonovými nájezdy.

Zapuštěné provedení

váha je v úrovni vozovky. .
Typ váhy: Silniční mostová váha   Provedení mostu: Železobetonová konstrukce:  Váživost  30t/40t/50t/60t Dílek: 20 kg (10 kg) dvourozsahová stupnice Snímače: GRAVEX    LTS  hermeticky uzavřené voděodolné IP68 Třída přesnosti: III dle OIML a ČSN 45501, obchodní vážení Č.typ.schválení: EU + ES schválení
Gravex concrete Silniční mostové váhy GRAVEX  concrete jsou   určeny   pro   všechny   uživatele,   kteří   vyžadují   přesné vážení   v   obchodní   třídě   přesnosti   dle   OIML   a   ČSN   EN 45   501   +   AC.    Vážní   mosty   jsou   ploché   železobetonové konstrukce,   která   zaručuje   vysokou   stabilitu   a   odolnost proti okolním povětrnostním vlivům.
Concrete zapuštěná
Concrete nájezdová
Silniční mostová váha GRAVEX  concrete   Je   určena   pro   všechny   uživatele,   kteří   vyžadují   přesné   vážení   v   obchodní   třídě   přesnosti   dle   OIML   a ČSN   EN   45   501   +   AC.    Vážní   most   je   ploché   železobetonové   konstrukce,   která   zaručuje   vysokou stabilitu a odolnost proti okolním povětrnostním vlivům. Přesné   výsledky   vážení   zajišťují   tenzometrické   nebo   digitální   snímače   sil ,   jejichž   konstrukce   a umístění   tlumí   jak   příčné,   tak   podélné   tlaky,   které   vznikají   při   najíždění   vozidla   na   váhu.   Signál   ze snímačů   sil   je   zpracováván   digitální   vyhodnocovací   jednotkou,   kterou   lze   připojit   k   PC   nebo   k dalším periferním zařízením. Jako   doplněk   k   váze   lze   objednat   prefabrikovaný   stavebnicový   základ   váhy ,   který   se   pokládá pouze   na   zhutněné   podloží   a   jednotlivé   dílce   základu   se   svaří   (viz.   obrázky   na   následující   straně). Tím odpadají veškeré stavební práce. Toto   provedení   stavebního   prefabrikovaného   základu   a   prefabrikovaného   vážícího   mostu   dovoluje významně    urychlit    a    přesně    naplánovat    kompletní    montáž    váhy    bez    ohledu    na    povětrnostní podmínky.
Volitelné položky: SMART   SYSTEMS   -   digitální   snímače   vč.   digitální vyhodnocovací jednotky PC + tiskárna + radiový přenos dat El. závora + semafory Zálohový napájecí zdroj UPS Dorozumívací   zařízení   mezi   řidičem   a   obsluhou – intercom  
TM
Začlenění   váhy   do   technologických   systémů –     např.:     logistické     systémy,     řízení     plnící stanice apod. Možnost    dodávky    zařízení    v    provedení    do výbušného  prostředí (SNV 2) Zajištěn    záruční    a    pozáruční    servis    do    24 hodin. Dodací   lhůty:   4   týdny   (dle   dohody   možno   i kratší) Záruka 24 měsíců.

Moderní silniční váhy

Moderní silniční mostové váhy používají k zvážení analogové či digitální snímače sil 4 až 8 kusů (Třídy přesnosti: III dle OIML a ČSN 45501, pro obchodní vážení), které se liší technologií zpracování signálu. Snímače jsou uloženy pod vážním moste a jsou propojeny ve slučovacím boxu. Z tohoto boxu jde dále signál do vyhodnocovací jednotky, jenž  signál zpracovává . .
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01   tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz  
VAHY PRO
Rozměr váhy
Váživost
Dílek
Počet modulů
  6 m
  8 m
  9 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m
30t
30t
40t
50t
50t
60t
60/80t
60/80t
1
1
1
2
2
2
2 nebo 3
3
10kg
10kg
10/20Kg
10/20Kg
10/20Kg
10/20Kg
20/50Kg
20/50Kg
Tabulka standardně dodávaných rozměrů
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO